• هنرمندان صنایع دستی
  نام و نام خانوادگی رشته  سابقه فعالیت نام روستا تصویر
  خانم عایشه الهدادی فرت بافی بیش از 60 سال سابقه در هنر تون بافی.   روستای پشته
   خانم نوربی بی توکلی فرت بافی بیش از 40 سال سابقه در هنر تون بافی. روستای پشته  
  خانم فاطمه فاروقي فرت بافی بیش از 15 سال سابقه در هنر تون بافی. روستای پشته  
   خانم ايران داودي رودوزي هاي الحاقي (سوزن دوزي، قلاب بافي، گلدوزي دستي، سكه دوزي)  40 سال سابقه  روستای پشته  
  خانم صابره خادمي فرت بافی 35 سال سابقه در هنر تون بافی. شهر تایباد  
  خانم فاطمه فاروقی فرت بافی 15 سال سابقه در هنر تون بافی. روستای پشته  
  خانم مریم خادمي فرت بافی 25 سال سابقه در هنر تون بافی. روستای فرمان آباد  
  خانم گلبانو احمدي فرت بافی 20 سال سابقه در هنر تون بافی. روستای فرمان آباد  
  خانم ماهي عظيمي فرت بافی 20 سال سابقه در هنر تون بافی. روستای فرمان آباد  
  خانم زمرد تاجيك فرت بافی 30 سال سابقه در هنر تون بافی. روستای فرمان آباد  
  خانم آفاق براتي فرت بافی 30 سال سابقه در هنر تون بافی. روستای فرمان آباد  
  آقای غلامرضا فولاد بازوی پشته ئی هنر تنورمالی 20 سال سابقه. روستای پشته  
  آقاي عبدالكريم صادقي مشبك چوب 15 سال سابقه  شهر تايباد  
  آقای کماجعلی دین محمدی هنر نمدمالی بیش از 30 سال سابقه روستای پشته
  خانم عزت لطيفي هنر گليم بافي 10 سال سابقه روستای حسيني  
   
   
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق