• هنرمندان صنایع دستی
   خانم عایشه الهدادی:
  بیش از60 سال سابقه در هنر تون بافی(فرت بافی). (روستای پشته)  
   
   
  خانم نوربی بی توکلی:
  بیش از40 سال سابقه در هنر تون بافی(فرت بافی). (روستای پشته)
   
  خانم فاطمه فاروقي:
  بیش از 15 سال سابقه در هنر تون بافی(فرت بافی). (روستای پشته)
   
   خانم ايران داودي:
   40 سال سابقه در زمينه  هنرهاي سنتي مانند: رودوزيهاي الحاقي ( سوزن دوزي و ...) – قلاب بافي – گلدوزي دستي – سكه دوزي. (شهرتایباد)
   
  خانم صابره خادمي:
  35 سال سابقه در هنر تون بافی(فرت بافی). (شهرتایباد)
   
  خانم فاطمه فاروقی:
  15 سال سابقه در هنر تون بافی(فرت بافی). (روستای پشته)
   
  خانم مریم خادمي:
  25 سال سابقه در هنر تون بافی(فرت بافی). (روستای فرمان آباد)
   
  خانم گلبانو احمدي:
  20 سال سابقه در هنر تون بافی(فرت بافی). (روستای فرمان آباد)
   
  خانم ماهي عظيمي:
  20 سال سابقه در هنر تون بافی(فرت بافی). (روستای فرمان آباد)
   
  خانم زمرد تاجيك:
  30 سال سابقه در هنر تون بافی(فرت بافی). (روستای فرمان آباد)
   
  خانم آفاق براتي:
  30 سال سابقه در هنر تون بافی(فرت بافی). (روستای فرمان آباد)
   
  آقای غلامرضا فولادبازوی پشته ئی
  20 سال سابقه در هنر تنورمالی. (روستای پشته)

  آقاي عبدالكريم صادقي
  15 سال سابقه مشبك چوب . ( شهر تايباد)
   
  آقای کماجعلی دین محمدی
  بیش از30 سال سابقه در هنر نمدمالی. (روستای پشته)
   
  خانم عزت لطيفي:
  10 سال سابقه در هنر گليم بافي (روستای حسيني)
   
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق