• مزارپیران شاداب
    مزارپیران شاداب
    آرامگاه شیخ ابوالفتح وبرادرش شیخ احمد شاداب که در فاصله کمی از یکدیگر قرار دارند از نظر عرفانی در درجات بالایی قرار داشتند و از گذشته زیارتگاه اهل دل بوده و عاشقان و عارفان دل سوخته را به سوی خویش فرا می خواندند تا در کنار آنها عزلتی گزینند و به حال خویش نظاره کنند. در حال حاضر نیز همان جایگاه را دارا می باشند.
     مزاراین دوشخصیت دارای سنگ قبرهای صندوقی شکل و از جنس سنگ چینی می باشند و حصاری به ابعاد 7*5 متر سنگ قبرها را محصور کرده اند. ارتفاع ورودی این دو آرامگاه کوتاه بوده و به نظر می رسد که  این  کار به عمد صورت گرفته تا هر که می خواهد به مزاراین دو شخصیت وارد شود سر خود را خم کرده وبه حالت احترام وارد شود، ابعاد هر دو سنگ قبر یکسان است مگر در عرضشان که عرض سنگ قبر ابوالفتح بیشتر است. نوشته های روی سنگ قبرها به خط نستعلیق می باشد که توسط شخصی بنام حاجی جمعه مختاری از تایباد تهیه و ترتیب داده شده است. تاریخ وفات این دو شخصیت عرفانی به سالهای 653 ه.ق(ابوالفتح) و 672 ه.ق(احمد شاداب) می باشد.

     
ارتباط با ما
سایر شهرستان ها
تایباد، خیابان امام خمینی، امام خمینی 10 (خرداد)
05154523252
05154532890
کد پستی: 9591914813
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق