• اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان تايباد
     
    آدرس: تایباد، خیابان امام خمینی، امام خمینی 10 (خرداد)
    تلفن: 05154523252
    تلفکس: 54532890
    کد پستی: 9591914813

سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق