• مزار خواجه عبدالخالق (کاریز)
    مزار خواجه عبدالخالق (کاریز)
    مزارخواجه عبدالخالق درضلع غربی شهرکنونی کاریزقراردارد وشامل یک بنای خشت وگلی بصورت چهارطاقی وپوشش گنبدی دارد و ازنوع بناهای یادمانی می باشد. این بناکاربردمذهبی داشته ومقبره خواجه عبدالخالق درضلع شمالی آن واقع شده است. مزارخواجه عبدالخالق برای ساکنان کاریزوروستاهای مجاور حائزاهمیت می باشد.

     
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق