• هنرمندان صنایع دستی
  نام و نام خانوادگی رشته  سابقه فعالیت نام روستا
   عایشه الهدادی فرت بافی بیش از 60 سال سابقه در هنر تون بافی.   روستای پشته
   نوربی بی توکلی فرت بافی بیش از 40 سال سابقه در هنر تون بافی. روستای پشته
   فاطمه فاروقي فرت بافی بیش از 15 سال سابقه در هنر تون بافی. روستای پشته
    ايران داودي رودوزي هاي الحاقي (سوزن دوزي، قلاب بافي، گلدوزي دستي، سكه دوزي)  40 سال سابقه  روستای پشته
  صابره خادمي فرت بافی 35 سال سابقه در هنر تون بافی. شهر تایباد
   فاطمه فاروقی فرت بافی 15 سال سابقه در هنر تون بافی. روستای پشته
   مریم خادمي فرت بافی 25 سال سابقه در هنر تون بافی. روستای فرمان آباد
   گلبانو احمدي فرت بافی 20 سال سابقه در هنر تون بافی. روستای فرمان آباد
   ماهي عظيمي فرت بافی 20 سال سابقه در هنر تون بافی. روستای فرمان آباد
   زمرد تاجيك فرت بافی 30 سال سابقه در هنر تون بافی. روستای فرمان آباد
   آفاق براتي فرت بافی 30 سال سابقه در هنر تون بافی. روستای فرمان آباد
   غلامرضا فولاد بازوی پشته ئی هنر تنورمالی 20 سال سابقه. روستای پشته
   عبدالكريم صادقي مشبك چوب 15 سال سابقه  شهر تايباد
  کماجعلی دین محمدی هنر نمدمالی بیش از 30 سال سابقه روستای پشته
  عزت لطيفي هنر گليم بافي 10 سال سابقه روستای حسيني
   
   
ارتباط با ما
سایر شهرستان ها
تایباد، خیابان امام خمینی، امام خمینی 10 (خرداد)
05154523252
05154532890
کد پستی: 9591914813
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق