• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
   
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  بخش مركزي- دهستان كرات- 100 متري جنوب غرب روستاي كرات دولتي بنا ميل 10/15/1310 123 سلجوقي تايباد ميل کرات 1
  شهر تايباد- ميدان مولانا- خيابان مولانا- روبروي خيابان خرمشهر وقفي بنا آرامگاه 09/29/1316 309 قرن 9 هـ .ق تايباد مزار مولانا ابوبکر تايیادی 2
  بخش ميان ولايت- جنوب غرب مشهد ريزه- ابتداي جاده روستاي جوزقان- (25 ك م غرب تايباد) وقفي بنا آرامگاه 04/29/1377 2076 صفويه تايباد بقعه شاهزاده قاسم 3
  15 کیلومتری شمال غربی تربت جام دولتي بنا قلعه 09/05/1379 2906 تاريخي- اسلامي تايباد قلعه سرخ حصار 4
  بخش مركزي- دهستان كرات– 150 متري غرب روستاي آبقه- مجاور تپه آسياباد وقفي بنا آرامگاه 04/12/1384 12080 قرن9ه.ق تايباد مقبره شيخ ابواسحاق 5
  بخش مركزي- دامنه شزقي رشته كوه باخرز- دهستان كرات - روستاي آبقه دولتي بنا آب انبار 04/30/1384 12229 اسلامي- قاجاريه تايباد آب انبار آبقه 6
  بخش مركزي- دهستان پايين ولايت- 200 متري شمال غرب روستاي سعدآباد دولتي بنا آرامگاه 04/12/1384 12398 قاجاريه تايباد بناي مقبره خواجه عبدالخالق 7
  بخش مركزي- دهستان كرات – غرب روستاي آبقه وقفي بنا آرامگاه 05/19/1384 12868 قاجاريه تايباد زيارتگاه روستاي آبقه (مزار خواجه احمد) 8
  شهر تايباد- خيابان رجايي – كوچه رجايي 6 – پلاك 24 وقفي بنا حسينيه 05/22/1384 13133 پهلوي تايباد حسينيه تايباد 9
  بخش مركزي- دهستان پايين ولايت- شمال غرب روستاي سعدآباد دولتي بنا قلعه 05/22/1384 13134 قرن8-13 ه.ق تايباد بقاياي قلعه سعد آباد 10
  بخش مركزي- دهستان كرات – 5 كيلومتري شرق روستاي آبقه عمومي بنا قلعه 05/22/1384 13136 افشاريه تايباد قلعه كهنه نادري 11
  بخش مركزي- دهستان كرات- روستاي فرمان آباد- 2 كيلومتري جنوب تايباد دولتي بنا حمام 05/22/1384 13139 قاجاريه تايباد حمام فرمان آباد 12
  روستاي مردان آباد دولتي بنا قلعه 05/22/1384 13140 تيموري - صفويه تايباد قلعه مردان آباد 13
  بخش ميان ولايت- دهستان كوهسنگي- جانب شمال غرب روستاي حسيني خصوصي (برهان قويدل) بنا آسياب 05/22/1384 13142 اواخرقاجار تايباد آسياب آبي حسيني 14
  بخش ميان ولايت- دهستان كوهسنگي- جانب جنوب غربي روستاي جوزقان دولتي بنا قلعه 05/22/1384 13143 اسلامي تايباد قلعه كهنه شرشري 15
  بخش ميان ولايت- دهستان كوهسنگي- 300 متري شمال غرب روستاي جوزقان وقفي بنا آرامگاه - مزار 05/22/1384 13145 قرن 8 ه.ق تايباد مزار خواجه شهاب الدين احمد 16
  بخش مركزي- دهستان كرات– روستاي فرمان آباد- 2 كيلومتري جنوب تايباد وقفي بنا آرامگاه 05/22/1384 13148 قرن 5-11ه.ق تايباد مزار پير شكربار 17
  بخش مركزي- دهستان كرات – غرب روستاي آبقه وقفي بنا آرامگاه 05/22/1384 13149 قاجاريه تايباد مزار خواجه احمد (زيارتگاه روستاي آبقه) 18
  بخش مركزي– دهستان پايين ولايت – ضلع غربي روستاي محسن آباد وقفي بنا مسجد 06/07/1384 13498 قاجاريه تايباد مسجد قدیمی محسن آباد 19
  شهر تايباد- ابتداي ورودي شهر- بلوار شاهد- مزار شهداي گمنام وقفي بنا آرامگاه- مزار 08/25/1384 13870 قرن 7 ه .ق - معاصر تايباد مقبره ابوالفتح و برادرش 20
  بخش مركزي- دهستان كرات – غرب روستاي ابقه- روبروي زيارتگاه آبقه عمومي بنا حمام 09/11/1384 14147 اوايل پهلوي تايباد حمام قديمي آبقه 21
  بخش مركزي- دهستان كرات – 100 متري غرب روستاي كرات خصوصي (بذرافشان) بنا قلعه 12/24/1384 15267 قاجاريه تايباد قلعه کرات 22
  بخش مركزي- دهستان كرات – 2 كيلومتري جنوب غرب روستاي كرات دولتي بنا رباط 05/24/1385 15886 قرن 9-10 هـ .ق تايباد بقاياي رباط سنگي كرات 23
  شهر تايباد - چهارراه مخابرات – انتهاي بولوار شريعتي دولتي بنا قلعه 12/26/1386 22239 پهلوي اول تايباد ساختمان هنگ مرزي 24
  بخش ميان ولايت- دهستان دشت تايباد - شهر مشهد ريزه وقفي بنا حوض انبار 03/24/1390 30286 ساساني تايباد حوض انبار مشهد ريزه 25
    دولتي تپه تپه 12/25/1379 3098 پيش از تاريخ- تاريخي تايباد تپه باستانی بزه خور 26
    دولتي تپه تپه 12/25/1379 3527 اسلامي تايباد تپه فیض آباد 27
    دولتي تپه تپه 04/05/1384 11932 تاريخي تايباد تپه كلاته آقا 28
    دولتي تپه تپه 04/05/1384 11999 تاريخي -اسلامي تايباد تپه تاريخي آبقه 29
    خصوصي تپه تپه 04/12/1384 12082 تاريخي تايباد تپه شاه عباس 30
    دولتي تپه تپه 05/22/1384 13314 ساساني - اسلامي تايباد تپه تاريخي قادر آباد 31
    دولتي تپه تپه 11/23/1385 17373 تاريخي تايباد تپه سفالي شكرك يك 32
    دولتي تپه تپه 11/23/1385 17374 هزاره اول - تاريخي تايباد تپه سفالي شكرك دو 33
    دولتي تپه تپه 03/03/1386 19118 تاريخي- قرون اوليه اسلامي تايباد تپه سم پايين 34
    دولتي تپه تپه 10/26/1386 20582 قرن 5-7ه.ق تايباد تپه شادي 35
    دولتي تپه تپه 10/26/1386 20585 قرن 5-9ه.ق تايباد تپه شيزن 36
    دولتي تپه تپه 10/26/1386 20589 قرن 6-9ه.ق تايباد تپه سنگ كن 37
    دولتي تپه تپه 10/26/1386 20593 قرون مياني اسلامي تايباد تپه كهجه 38
    دولتي مجموعه مجموعه 06/02/1378 2386 تيموري - قاجاريه تايباد مجموعه تاریخی عباس آباد 39
    دولتي محوطه محوطه 12/25/1379 3524 اسلامي تايباد محوطه تاریخی جوزقان 40
    دولتي محوطه محوطه 12/25/1379 3526 اسلامي تايباد آثار تاریخی سوران 41
    عمومي محوطه محوطه 01/24/1382 8254 قرن 7-11 ه .ق تايباد محوطه باستانی فرمان آباد 42
    دولتي محوطه محوطه 01/24/1382 8255 صدراسلام- قرن 9 هـ .ق تايباد محوطه باستانی کرات 43
    دولتي محوطه محوطه 05/22/1384 13135 قرن6-8 ه.ق تايباد محوطه آسياباد 44
    دولتي محوطه محوطه 12/16/1384 14376 صفويه - قاجاريه تايباد محوطه و بقاياي قلعه سرباز 45
    عمومي محوطه قبرستان 03/03/1386 19104 قرن 12-9 ه.ق تايباد قبرستان تاريخي سوران 46
   

   
ارتباط با ما
سایر شهرستان ها
تایباد، خیابان امام خمینی، امام خمینی 10 (خرداد)
05154523252
05154532890
کد پستی: 9591914813
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق